Cập nhật lớn: Đồng bộ đội ngũ Đối tác Phong Vũ và hình thức bán hàng qua App và Tiếp Thị Liên Kết (Affiliate)

Thân chào các Đại lý và các Publisher, đã đồng hành cùng Phong Vũ – VNSHOP.…

Hướng dẫn Publisher tạo link Affiliate bằng Web: pvl.phongvu.vn

I. Tạo link môi giới qua App Trước hết đối tác cần tải App bán hàng…

go top