Hướng dẫn đăng ký tài khoản trở thành Đối tác Phong Vũ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on reddit

Bước 1: Điền thông tin đăng ký tại: Form Đăng ký

Bước 2: Đăng ký tài khoản tại hệ thống quản lý Phong Vũ Lượng

Bước 3: Gia nhập cộng đồng hỗ trợ đối tác bán hàng Phong Vũ tại:
https://www.facebook.com/groups/phongvuluong/

Bước 4: Chờ phê duyệt yêu cầu qua email và làm theo hướng dẫn

Đại Phong

Đại Phong

Để lại comment